ฝายวังยางเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโครงการโขง-ชี-มูล ซึ่งฝายจะช่วย ยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำชี เป็นระยะทาง 90 กม. ซึ่งเก็บกักได้รวม 33.86 ล้าน ลบ.ม. ทำให้สามารถสูบน้ำช่วยเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่เพาะ ปลูกเต็มโครงการประมาณ 90,330 ไร่ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นเพาะปลูก ได้ประมาณ 21,230 ไร่ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง