- โครงการเติมน้ำ เติมชีวิต กู้วิกฤตภัยแล้ง ปี2558/2559
- โครการปลูกไม้ผลยืนต้น
- คณะคำม่วน สปป.ลาว ศึกษาดูงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง นำกลุ่มเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง