Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางเรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเหตุการณ์น้ำท่วมจากฝนตกชุกและมวลน้ำจากทางตอนเหนือ ฉบับบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง แจ้งเตือนพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับบที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี 2559 ของสถานีสูบน้ำเขื่อนมหาสารคามและสถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางที่ 4 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ประกาศเรื่องการส่งน้ำฤดูฝนปี 2559 ของสถานีสูบน้ำร้อยเอ็ดและสถานีสูบพนมไพร
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงลำปาว เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝน ปี 2559
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เรื่อง เงื่อนไขการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2559
ประกาศสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปี 2559
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง ประกาศโครงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีเพื่อขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ฉบับที่ 7
ประกาศ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง การหยุดส่งน้ำฤดูฝนปี 2558 ฉบับที่ 4 , เรื่อง แจ้งงดปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2558/2559 ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6
ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่องพิจารณาเก็บกักน้ำ 2 ฝั่งลำน้ำชีบริเวณแก้มลิง,กุดแก่ง,ห้วยหนองและคลองบึงเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559
ประกาศเรื่องระบบ GIS โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
 
โครงการเติมน้ำ เติมชีวิต กู้วิกฤตภัยแล้ง ปี2558/2559
โครการปลูกไม้ผลยืนต้น
คณะคำม่วน สปป.ลาว ศึกษาดูงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง นำกลุ่มเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์
 

 
 
 

 


           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง