รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียด หน่วยวัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว
ปริมาตรน้ำในอ่าง ล้านลบ.ม. 700 1,131
 ปริมาตรน้ำในอ่าง  % 29 57
ปริมาตรใช้การ ล้านลบ.ม. 119 1,031
 ปริมาตรใช้การ % 5 52
ปริมาตรน้ำไหลเข้า ล้านลบ.ม. 2.83 9.76
ปริมาตรน้ำระบาย ล้านลบ.ม. 7.05 13.96