รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียด หน่วยวัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว
ปริมาตรน้ำในอ่าง ล้านลบ.ม. 837 1,377
 ปริมาตรน้ำในอ่าง  % 34 70
ปริมาตรใช้การ ล้านลบ.ม. 256 1,277
 ปริมาตรใช้การ % 11 65
ปริมาตรน้ำไหลเข้า ล้านลบ.ม. 7.51 2.76
ปริมาตรน้ำระบาย ล้านลบ.ม. 0.53 5.06