รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียด หน่วยวัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว
ปริมาตรน้ำในอ่าง ล้านลบ.ม. 910 744
 ปริมาตรน้ำในอ่าง  % 37 38
ปริมาตรใช้การ ล้านลบ.ม. 329 644
 ปริมาตรใช้การ % 14 33
ปริมาตรน้ำไหลเข้า ล้านลบ.ม. 2.91 2.18
ปริมาตรน้ำระบาย ล้านลบ.ม. 10.03 5.58