รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียด หน่วยวัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว
ปริมาตรน้ำในอ่าง ล้านลบ.ม. 2,030 1,649
 ปริมาตรน้ำในอ่าง  % 84 83
ปริมาตรใช้การ ล้านลบ.ม. 1,449 1,549
 ปริมาตรใช้การ % 60 78
ปริมาตรน้ำไหลเข้า ล้านลบ.ม. 3.67 0.58
ปริมาตรน้ำระบาย ล้านลบ.ม. 9.00 5.98