รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียด หน่วยวัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว
ปริมาตรน้ำในอ่าง ล้านลบ.ม. 1,393 1,216
 ปริมาตรน้ำในอ่าง  % 57 61
ปริมาตรใช้การ ล้านลบ.ม. 812 1,116
 ปริมาตรใช้การ % 34 57
ปริมาตรน้ำไหลเข้า ล้านลบ.ม. 0.00 1.13
ปริมาตรน้ำระบาย ล้านลบ.ม. 8.07 8.03