เขื่อนชนบท เขื่อนวังยาง
ระดับเก็บกักน้ำ 16.000 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักน้ำ 33.590 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 16.611 ล้าน ลบ.ม.  ความจุ 29.660 ล้าน ลบ.ม. 
ระดับน้ำหน้าเขื่อน 162.330 ม.รทก. ระดับน้ำหน้าเขื่อน 136.590 ม.รทก.
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 159.200  ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 133.030  ม.รทก.
ปริมาณน้ำระบาย 151.400 ล้าน ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำระบาย 156.700 ล้าน ลบ.ม./วินาที
เปิดบาน 0.46*6 เปิดบาน 0.40*4,0.45*2
บานรวม 2.76 เมตร บานรวม 2.50 เมตร
เปอร์เซนต์ของความจุ 104 % เปอร์เซนต์ของความจุ 88 %
ปริมาณฝน
N/A  มม. ปริมาณฝน N/A มม.
   
เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนร้อยเอ็ด
ระดับเก็บกักน้ำ 24.000 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักน้ำ 16.000 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 24.100 ล้าน ลบ.ม.  ความจุ 12.980 ล้าน ลบ.ม. 
ระดับน้ำหน้าเขื่อน 146.820 ม.รทก. ระดับน้ำหน้าเขื่อน 129.450 ม.รทก.
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 142.390  ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 128.220  ม.รทก.
ปริมาณน้ำระบาย 125.400 ล้าน ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำระบาย 242.020 ล้าน ลบ.ม./วินาที
เปิดบาน 0.35*5,0.40*1 เปิดบาน 0.50*1,1.00*4
บานรวม 2.15 เมตร บานรวม - เมตร
เปอร์เซนต์ของความจุ 100 % เปอร์เซนต์ของความจุ 81 %
ปริมาณฝน N/A  มม. ปริมาณฝน N/A มม.