เขื่อนชนบท เขื่อนวังยาง
ระดับเก็บกักน้ำ 16.000 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักน้ำ 33.590 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 15.722 ล้าน ลบ.ม.  ความจุ 22.290 ล้าน ลบ.ม. 
ระดับน้ำหน้าเขื่อน 161.770 ม.รทก. ระดับน้ำหน้าเขื่อน 135.690 ม.รทก.
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 153.580  ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 132.290  ม.รทก.
ปริมาณน้ำระบาย 3.549 ล้าน ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำระบาย 110.260 ล้าน ลบ.ม./วินาที
เปอร์เซนต์ของความจุ 98 % เปอร์เซนต์ของความจุ 66 %
ปริมาณฝน
N/A  มม. ปริมาณฝน N/A มม.
   
เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนร้อยเอ็ด
ระดับเก็บกักน้ำ 24.000 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักน้ำ 16.000 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 22.000 ล้าน ลบ.ม.  ความจุ 12.540 ล้าน ลบ.ม. 
ระดับน้ำหน้าเขื่อน 146.400 ม.รทก. ระดับน้ำหน้าเขื่อน 129.370 ม.รทก.
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 142.010  ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 127.960  ม.รทก.
ปริมาณน้ำระบาย 105.700 ล้าน ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำระบาย 274.900 ล้าน ลบ.ม./วินาที
เปอร์เซนต์ของความจุ 92 % เปอร์เซนต์ของความจุ 78 %
ปริมาณฝน N/A  มม. ปริมาณฝน N/A มม.