ท่านสามารถเลือก รายการดาวน์โหลด ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

ลำดับ ชื่อรายการ ดาวน์โหลด
1 เล่มแนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง >> ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการรายงานระดับน้ำประจำวัน >> ดาวน์โหลด
3 แนะนำโครงการชีกลาง >> ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลระดับน้ำรายวัน 55 - 61 >> ดาวน์โหลด
5 Slide แนะนำโครงการชีกลาง >> ดาวน์โหลด
6 สถานการณ์น้ำต้นทุนและแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งปี 2558/2559 ฉบับที่ 1 >> ดาวน์โหลด
7 สถานการณ์น้ำต้นทุนและแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งปี 2558/2559 ฉบับที่ 2 >> ดาวน์โหลด
8 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เรื่อง แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ.2558 และงดการส่งน้ำเพื่อการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งปี พ.ศ.2558/2559 >> ดาวน์โหลด
9 ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ ครั้งที่ 4 >> ดาวน์โหลด
10 ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 >> ดาวน์โหลด
11 แบบฟอร์มงาน gis >> ดาวน์โหลด
12 test >> ดาวน์โหลด
13   >> ดาวน์โหลด
14   >> ดาวน์โหลด

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง